Wafelbloedbij

Sphecodes scabricollis
De Wafelbloedbij Sphecodes scabricollis is een koekoeksbij. Deze soort is te herkennen aan de ruwe, honingraatvormige bestippeling op de kop en het borststuk.

Deze bij parasiteert bij de Glanzende Bandgroefbij Lasioglossum zonulum en de Viltige Groefbij Lasioglossum prasinum.

De bij wordt verspreid doorheen Vlaanderen gevonden, in open gebieden op een schrale, zandige tot lemige bodem.

De vrouwtjes vliegen van april tot september, terwijl de mannetjes enkel in de zomer actief zijn.