Walnootsteltmot

Caloptilia roscipennella
De Walnootsteltmot Caloptilia roscipennella is een nachtvlinder. Het volwassen dier wordt gekenmerkt door verlengde steltachtige poten. In rust zijn de voorpoten gestrekt waardoor het lichaam van de vlinder in een hoek van 50° wordt gehouden.

De vleugelspanning bedraagt 14 tot 16 mm. De kleur van de voorvleugels is bruinachtig grijs tot okerkleurig. De vleugels zijn voorzien van donkerbruine stippen. De vlinder vliegt in één generatie vanaf augustus, overwintert en kan na de overwintering tot in mei worden gezien. De vlinder paart in het voorjaar waarna de eiafzetting direct op het uitgelopen
blad van de bomen plaatsvindt. 

De bijna volgroeide larven maken karakteristieke bladrollen. De rupsen, die van juni tot september worden gevonden, voeden zich op de Okkernoot Juglans regia en op andere planten van de Okkernootfamilie.    

Deze soort is zeldzaam in Vlaanderen.

De verpopping vindt plaats onder een zijden membraan in de bladrol.