Wantsenwasplaat

Hygrocybe obrussea
De Wantsenwasplaat Hygrocybe obrussea is een saprotrofe zwam die voorkomt in oude, schrale graslanden, langs dijken, in wegbermen, soms in loofbossen op een vochtige tot droge, kalkrijke kleibodem.

Vermesting en verzuring vormen de grootste bedreigingen.