Wapenvliegendoder

Crossocerus megacephalus
De Wapenvliegendoder Crossocerus megacephalus is een zwarte wesp met een lengte van 6 tot 10 mm. Alleen de tarsen en de kaken zijn roodbruin. De antenneschacht is voorzien van een gele streep. Het mannetje heeft een karakteristiek kopschild met aan elke zijde 2 kleine tandjes.

Het is een vrij algemene soort die van april tot begin oktober in 2 generaties vliegt in uiteenlopende biotopen, ook in stedelijk gebied.


Het nest wordt gemaakt in dood hout, verlaten vraatgangen in harder hout of gallen.


Verschillende vrouwtjes kunnen gebruik maken van dezelfde nestingang, maar de nesten zelf blijven wel gescheiden.


Als prooien worden vliegen uit verschillende families aangesleept.


Een bekende parasiet bij deze soort is de bloemvlieg Eustalomyia festiva.