Wasbeer

Procyon lotor
De Wasbeer Procyon lotor is een soort van Noord-Amerikaanse afkomst, die als mogelijk pelsdier omstreeks 1930 in Europa werd ingevoerd. Het dier wordt dan ook als een exoot beschouwd.

Uit kwekerijen of dierentuinen ontsnapte exemplaren hebben zich intussen in Europa verspreid. In de vrije natuur voedt deze soort zich vooral met eieren, vissen, vogels, knaagdieren, slakken, amfibieën, insecten, granen, noten, fruit en afval.


Hij is dus weinig kieskeurig wat het voedsel betreft. Het dier heeft klauwen met nagels van bijna 5 cm lang.  


Oorspronkelijk leefde de Wasbeer in loofbossen, vooral in de nabijheid van water. Als cultuurvolger komt hij in Europa meer en meer voor in parken in stedelijke gebieden en in open landschappen in de buurt van kippenbedrijven, vuilnisbelten en campings. Hij kan schade aanrichten in pluimveebedrijven. Hij is goed in staat in het wild te overleven in bosgebieden met water.


Het dier is in de schemering en ’s nachts actief. Hij woont in holle bomen, droogstaande duikers en in kleine bosjes.

’s Winters heeft hij een sterk verlaagde activiteit.


De Wasbeer is op zich niet gevaarlijk, maar in het wild blijkt hij vaak drager te zijn van een gevaarlijke spoelworm, die bij mensen ernstige infecties (die het hersenweefsel aantasten) kan veroorzaken.


In Duitsland komen grote populaties in het wild voor, vooral in de regio Kassel. Van hieruit kunnen ze zich naar de Nederlandse of Belgische grens verspreiden. In Vlaanderen komt het dier nog vrij onregelmatig voor (2015), maar de aantallen zullen in de toekomst waarschijnlijk toenemen. In Gent (Palinghuizen) verplaatste een Wasbeer zich in 2014 van binnentuin naar binnentuin, waar hij zich vooral voedde met kippen en fruit.  


De Wasberen die in Vlaanderen voorkomen, zullen meestal rondzwervende, ontsnapte exemplaren zijn. In 2017 werd in Nederland een volwassen Wasbeer met 4 jongen in het wild aangetroffen, zodat men er in Nederland van uitgaat dat het dier zich in het wild kan voortplanten.  


Voor zover deze dieren een betekenisvolle impact kunnen hebben op andere soorten, kan men overwegen om deze dieren levend te vangen en onder te brengen in gevangenschap of terug te brengen naar hun oorspronkelijke leefgebied.


De Wasbeer kan drager zijn van de Wasberenspoelworm Baylisascaris procyonis , een rondworm die in de darmen leeft.

Deze worm kan soms ook de mens infecteren (zoönose) en dan ernstige neurologische klachten veroorzaken.