Wastine
 


Een wastine is een door overbegrazing gedegradeerd bos.

Een wastine bestaat uit een mozaïek van schrale graslanden, met struiken en vaak doornig struweel (Meidoorn-soorten, Sleedoorn, Hondsroos).


Binnen de struwelen kunnen zich na verloop van tijd opnieuw bomen vestigen, omdat ze er tegen begrazing beschermd zijn.