Water
 


Water is onmisbaar voor alle levende wezens op aarde, zowel voor planten als voor dieren.

De oceanen bevatten ongeveer 96 procent van al het water, maar bestaan uit zout water. Vaak is ook het grondwater brak of zilt en bestaan er ook tal van zoutwatermeren.


Bijna 70 procent van het zoet water op aarde is opgeslagen in gletsjers, eeuwige sneeuw, ijs en permafrost.


Van al het zoet water zit 30 procent onder de grond, veelal in diepe, moeilijk bereikbare aquifers. Meren en rivieren bevatten amper 0,25 procent van al het zoet water.


In grond, modder, moerassen, planten en dieren steekt ook water; wereldwijd ongeveer 0,1 procent van al het zoet water.


Wolken en waterdamp bevatten slechts 0,04 procent van al het zoet water.


Zout water ontzilten is mogelijk maar kost zeer veel geld. Rijke golfstaten slagen er dankzij hun financiële mogelijkheden in om in vrijwel heel hun waterbehoefte te voorzien. Steden in ontwikkelingslanden groeien anderzijds zo snel dat de watervoorziening achterblijft, zodat slechts een deel van de bevolking de beschikking krijgt over schoon water, zodat ze genoodzaakt zijn tot het drinken van vervuild of gecontamineerd water, met ernstige gezondheidsrisico’s als gevolg.

Ziektes zoals bijvoorbeeld cholera kunnen een hoge dodentol eisen.


Water wordt wereldwijd schaarser, onder meer als gevolg van een groeiende wereldbevolking. Eerder echter dan het ontzilten van zeewater, kan er vooral vooruitgang worden geboekt door een eerlijker verdeling van het water en door het beperken van het waterverbruik.

Het dagelijkse directe waterverbruik in Vlaanderen is zeer hoog, maar nog veel omvangrijker is de consumptie van het zogenaamde “virtueel” water. Dit is de hoeveelheid water die vereist is voor de productie van de goederen die we aankopen.

In ontwikkelingslanden wordt met succes water gezuiverd van virussen, bacteriën en parasieten. Onbekraste, plastic (PET-)flessen worden gevuld met niet al te vuil water uit vijvers of standpijpen. De flessen worden op een metalen plaat (of op metalen dakgolfplaten) in de volle zon gelegd. Na 6 uur doodt de UV-A-straling van de zon de in het water aanwezige virussen, bacteriën en parasieten zodat het drinkbaar is geworden. Het water wordt na deze goedkope behandeling bewaard in flessen om nieuwe besmettingen te voorkomen.