Waterdrieblad

Menyanthes trifoliata
Het Waterdrieblad Menyanthes trifoliata is een plant van laagveenmoerassen, natte periodiek overstroomde hooilanden, laagveengebieden en bronveentjes. Het is een zogenaamde verlandingsplant die zowel in als aan het water groeit, in een zuurstofarm milieu. De plant wordt 20 tot 30 cm. In mei en juni bloeit deze mooie plant met witte bloemen die in trossen staan. De bloemen hebben een vijfbladige kroon met slippen. Deze slippen zijn voorzien van opvallende franjes. De franjes houden kleine insecten weg van de nectar.

De stengel en de bladeren komen boven het wateroppervlak uit. De bladeren zijn drietallig, handvormig samengesteld en leerachtig. De wortelstok kruipt onder het water, zodat deze plant plaatselijk wel grote oppervlakken kan bezetten.

Hommels zorgen voor de bestuiving. Vogels verspreiden de op het water drijvende zaden. Deze plant wordt bedreigd door ontginning, verzuring, vermesting en verdroging.