Waterereprijs

Veronica anagallis-aquatica
De Waterereprijs Veronica anagallis-aquatica is een zeldzame moeras- en oeverplant, die we aantreffen op niet- of weinig beschaduwde, min of meer voedselrijke zand- en kleigrond in zoetwatergetijdengebieden rond de hoogwaterlijn, waar ze dagelijks overspoeld wordt.

We vinden de plant ook langs en in plassen, kreken, geulen, klei- en grindgaten, rivierstrandjes en sloten.


De Waterereprijs bloeit van mei tot de eerste vorst met blauwe bloemen, die in aarvormige trossen staan. De bladeren zijn lancetvormig.