Waterezeltje

Asellus aquaticus
Het Waterezeltje Asellus aquaticus, ook Gewone Zoetwaterpissebed genoemd, is een zoetwaterkreeftachtige. De soort is verwant aan de andere pissebed-soorten. Hij komt niet alleen voor in zoet maar ook in brak water. Het is een algemene soort in dichtbegroeide vijvers, kanalen en licht verontreinigde rivieren, waarin zich voldoende dood organisch materiaal bevindt, waarmee hij zich voedt.

Het mannetje meet 12 tot 20 mm. Het vrouwtje meet 8 tot 15 mm. Hij is donker- tot grijsbruin gekleurd. Soms heeft hij geen kleur. De ogen bestaan uit enkele donkere (zwarte) ocellen.  De kop heeft een donkere tekening met aan de achterrand 2 lichte vlekken, in het midden van elkaar gescheiden door een donkere band.