Watergentiaan

Nymphoides peltata
De Watergentiaan Nymphoides peltata heeft een voorkeur voor neutraal tot basisch, carbonaatrijk, stilstaand tot zeer zwak stromend water.

Het water is enkele centimeter tot enkele decimeter diep. Deze plant houdt van een vaste ondergrond met weinig of geen modder. Deze soort groeit meestal op veen, klei en zand.


De plant bloeit van juli tot september met gesteelde, alleenstaande, gele bloemen. De bladeren zijn rond. De soort bezit een wortelstok.


De Watergentiaan wordt bezocht door verschillende bijensoorten en vliegen.