Waterkruiskruid

Senecio aquaticus

Het Waterkruiskruid Senecio aquaticus is een moerasplant. We vinden deze plant op vochtige tot natte, kalkarme, matig voedselrijke grond langs waterkanten, op vochtige weinig bemeste graslanden en in uiterwaarden.

Deze plant bloeit van juni tot augustus met gele bloemen die in hoofdjes staan. De geelachtig groene bladeren zijn veervormig ingesneden. De onderste bladeren hebben vaak een grote eindlob en kleinere zijlobben.


De plant is giftig en wordt door vee gemeden.