Waterlelievlinder

Elophila nymphaeata

De Waterlelievlinder Elophila nymphaeata , ook Waterleliemot genoemd, behoort tot de lichtmotten.

Hij heeft een vleugelspanning tot 3 cm en vliegt van juni tot augustus. De vleugels zijn wit en hebben een bruine-grijze tekening. Hij komt algemeen voor bij stilstaande wateren met veel plantengroei.


Deze lichtmot is overwegend ’s nachts actief en rust overdag onder bladeren. De rups bouwt met stukjes bladeren een soort huisje dat zich 5 tot 10 cm onder het wateroppervlak bevindt en lucht bevat.


De waardplanten van de rupsen zijn Drijvend Fonteinkruid Potamogeton natans, Witte Waterlelie Nymphaea alba, Kleine Egelskop Sparganium emersum en Klein Kroos Lemna minor.  


De verpopping geschiedt in het huisje dat de rups heeft gemaakt.


Na de verpopping begeeft de vlinder zich in een luchtbel naar boven en vliegt weg.