Waterlepeltje

Ludwigia palustris

Het Waterlepeltje Ludwigia palustris is een oever-en verlandingssoort die voorkomt in poelen, vijvers en sloten met matig voedselrijk water. De plant groeit meestal op laagveen.