Waterpostelein

Lythrum portula

De Waterpostelein Lythrum portula is een plant van moerassige plaatsen in heidestreken, duinplassen, drassige bospaden, natte weilanden, beekoevers, steeds met een vochtige zand- en leembodem.

Het is een soort die meestal groeit in laag blijvende pioniervegetaties op een vochtige bodem. De plant kan ook in het water groeien, maar bloeit dan niet. Ze groeit wel graag op plaatsen die alleen in de winter onder water staan. Het is een lage, kruipende, tengere plant. Van juni tot oktober bloeit ze met roze bloemen met een bruinachtige kelk. De bladeren zijn soms rood aangelopen en zijn tegenoverstaand.

De kruipende stengels vormen wortels, waaruit zich nieuwe planten ontwikkelen. Na verloop van tijd kan er zich plaatselijk een dicht netwerk vormen van stengels en wortels. De vruchten zijn bolvormig.


De plant wordt 5 tot 25 cm hoog.