Waterpunge

Samolus valerandi

De Waterpunge Samolus valerandi komt vooral voor aan de kust. Deze plant groeit op moerassige, zilte graslanden, vooral deze die ’s winters onder water staan, in duinvalleien en laagveenmoerassen. De plant kan ook worden gevonden op drassige kapvlakten en langs greppelranden op vochtige brakke grond.

Ze wordt 5 tot 50 cm hoog. Van juni tot de eerste vorst bloeit de plant met witte bloemen die in eindstandige bloemtrossen staan. De bladeren zijn eivormig of spatelvormig. De stengels zijn weinig vertakt en komen uit een wortelrozet. De plant bezit een wortelstok.