Waterrietzanger

Acrocephalus paludicola

De Waterrietzanger Acrocephalus paludicola  is een op Europees niveau bedreigde soort (2010). Hij lijkt op de Rietzanger Acrocephalus schoenobanus. Het verenkleed is wel contrastrijker en meer geel gekleurd. Hij is herkenbaar aan een opvallende beige kruinstreep, die vaak bezet is met enkele donkere streepjes.

Deze vogel is schuw en verschuilt zich meestal.


Zijn voedsel bestaat vooral uit spinnen en insecten zoals libellen, sprinkhanen, oorwormen, muggen, vlinders en hun rupsen, vliegen en kevers.   


Het vrouwtje verzorgt de jongen. Het mannetje bewaakt het nest. Dit nest bevindt zich dicht bij de grond onder de vegetatie, en vaak in een insectenrijke omgeving. Meestal zijn er broedsels per seizoen.


De vogel is goed aangepast aan het leven tussen de stengels van Zegge-soorten Carex species.


De Waterrietzanger broedt in Oost-Europa en West-Azië. Bij ons komt deze soort sinds de jaren 1930 niet meer als broedvogel voor. Bij ons is deze vogel, langs de trekroutes, een zeldzame zomergast, die voornamelijk langs de kust wordt waargenomen.