Waterscheerling

Cicuta virosa

De Waterscheerling Cicuta virosa is een uitgesproken soort van tamelijk voedselrijk zoet of zeer zwak brak water met een ongeveer neutrale zuurtegraad. De plant groeit nog zeer zeldzaam in veenstreken en moerassen, vooral in verlandingssituaties in zoete, voedselrijke, stagnerende of lichtstromende ondiepe tot diepe wateren.

De witte bloemen staan van juni tot augustus in meervoudige schermen. De bladeren zijn diep ingesneden.


De wortel is een knol.


Alle onderdelen van deze plant, vooral de wortels, zijn zeer giftig. Inname van deze plantendelen leidt bij de mens tot een brandende pijn in keel en mond, braken, kolieken, speekselvloed, krampen en pupilverwijding.


De plantendelen kunnen na het ruimen van sloten op het weiland terechtkomen en een gevaar betekenen voor vee (zoals paarden en runderen) dat van de planten eet. Ook in gedroogde toestand blijft de plant giftig. Ze bevat coniïne, een zeer sterk zenuwgif, dat leidt tot excitatie, hevige spierkrampen, kolieken, hartverzwakking en verstikking. Een typisch verschijnsel is pupilverwijding. Opname van enkele wortels kan al voldoende zijn voor een dodelijke afloop. De behandeling zal symptomatisch zijn, in combinatie met tannine.