Waterschorpioen

Nepa cinerea

De Waterschorpioen Nepa cinerea is een waterwants met een lengte tot 35 mm.

De soort is grijsbruin van kleur; onder de vleugels rood.

Dit insect bewoont sloten en andere stilstaande wateren en vertoont daarbij een duidelijke voorkeur voor wateren met veel vegetatie. Het is een soort van eutrofe wateren en wordt daarom weinig in vennen aangetroffen.


Het volwassen dier heeft een lange adembuis. Het dier hangt meestal roerloos onder het wateroppervlak en grijpt met de knipmesachtige voorpoten de prooien, zoals kikkervisjes en waterinsecten, die hij leegzuigt met de spitse snuit.


De Waterschorpioen heeft vleugels, maar vliegt zelden.


De imago overwintert. Na de overwintering legt het vrouwtje eitjes in stengels en bladeren van waterplanten.


Watervervuiling vormt een bedreiging voor deze soort.