Waterspin

Argyroneta aquatica

De Waterspin Argyroneta aquatica is bij ons de enige waterbewonende spin. Deze spin leeft in vijvers en sloten met een goed ontwikkelde vegetatie van ondergedoken drijfplanten. Bij deze spin is het mannetje (tot 15 mm) duidelijk groter dan het vrouwtje (9 mm).

Deze spin heeft geen kieuwen.


Ze ademt luchtzuurstof, waarvan ze steeds een voorraad aan het wateroppervlak haalt. De luchtblaasjes zitten aan de beharing van het achterlijf en de onderzijde van het kopborststuk. Tussen waterplanten spint ze een duikerklok, die met lucht wordt gevuld. De luchtbelletjes worden via een klimdraad naar een vooraf gesponnen net gebracht. Verschillende belletjes vormen voor een klokvormig opbollen van het net. Overdag zit het dier met de buikzijde naar boven. Aan de buikzijde zitten de boeklongen waarmee ze ademt.  


De prooien (kikkervisjes, muggenlarven, zoetwaterpissebedden) worden uitgezogen in de duikerklok. Ook de paring en de vervellingen vinden in de duikerklok plaats. De lucht in de klok wordt regelmatig aangevuld. Hiervoor gaat de spin naar het oppervlak nieuwe luchtbellen halen. Wanneer het vrouwtje eitjes gaat leggen, versterkt ze eerst de duikerklok en spint er een soort tussendek in, waarop de eitjes worden afgezet. In de ruimte eronder, houdt ze dan de wacht. Het water moet zoet zijn en weinig stromend.


’s Nachts verlaat de spin de onderwaterwoning en gaat ze zelf actief op jacht.


Een beet van deze spin blijkt bij mensen verrassend pijnlijk te zijn.