Watertorkruid

Oenanthe aquatica

Het Watertorkruid Oenanthe aquatica groeit in het water, zowel in zoet als zout water. We vinden deze plant in moerassen, slootkanten, beekoevers en rietlanden, in water tot 1 m diep. Vaak ziet men ze in verlandingsgebieden, vooral waar er een wisselende waterstand is.

De plant bloeit van juni tot september met witte bloemen die in meervoudige schermen staan. De drijvende luchtbladeren zijn meervoudig geveerd en hebben eironde slippen. De volledig ondergedoken bladeren zijn haarvormig gedeeld. De groeiplaatsen moeten nu en dan droogvallen; alleen dan kunnen er nieuwe plantjes kiemen. Het is een giftige plant.

De wortel is een knol.