Watervedermos

Octidiceras fontanum

Het Watervedermos Octodiceras fontanum is een algemeen voorkomende mossoort. Het mos groeit op rivierkribben en hout in en langs het water.

Het is vaak zwartgroen gekleurd.

De soort vermenigvuldigt zich door middel van sporenkapsels en ook ongeslachtelijk via de calyptra, een droog vliesje (huikje) dat het sporenkapsel beschermt.

Op de ouderplant groeit een sporofyt-dragend takje met een kapselsteel en een sporenkapsel. Omheen het sporenkapsel zit de calyptra. Vooraleer de sporenkapsels volgroeid zijn, raakt de sporofyt los van de ouderplant, waarna deze zich zelfstandig kan ontwikkelen. Zowel de sporofyt als de calyptra bevatten chlorofyl, waardoor ze allebei voedsel kunnen produceren en op die manier tot nieuwe plantjes kunnen uitgroeien.