Waterzuring

Rumex hydrolapathum

De Waterzuring Rumex hydrolapathum bloeit in juli en augustus met groene bloemen die in pluimen staan.

De bladeren zijn lancetvormig. De plant bezit een wortelstok. Het is de grootste Zuringsoort, die wel tot 150 cm hoog kan worden.


Deze plant groeit op een voedselrijke bodem op vochtige weiden, langs sloten, in drijftillen en moerassen.


Het is de enige waardplant voor de Grote Vuurvlinder Lycaena dispar. Deze vlinder komt niet in Vlaanderen voor, wel nog in Nederland. De omringende vegetatie mag niet te dicht of te hoog zijn voor de ei-afzet van deze vlinder.