Weegbreefonteinkruid

Potamogeton coloratus

Het Weegbreefonteinkruid Potamogeton coloratus is ook wel gekend als Doorschijnend Fonteinkruid. De plant is reeds lang uiterst zeldzaam. Ze komt voor in voedselarme, kalkrijke, basische laagveenmoerassen.

De plant is gevoelig voor vermesting.