Weerhuisje

Astraeus hygrometricus

Het Weerhuisje Astraeus hygrometricus wordt tot de aardappelbovisten gerekend. Het is een buikzwam, die voorkomt in loofbossen op een matig vochtige tot droge, kalkarme en voedselarme zand- of leembodem. Hij komt ook voor op steenstorten, puinhellingen en mijnafval.

De slippen van het buitenste omhulsel zijn afhankelijk van de vochtigheid opgekruld tot boven de kegel of vlak uitgespreid. De soort lijkt op de Gewimperde Aardster Geastrum fimbriatum, die vooral in naaldbossen voorkomt.


Het Weerhuisje heeft 7 tot 15 slippen. De soort is jong goed herkenbaar aan de onregelmatig opengescheurde mond en de gebarsten slippenkrans met zwarte spinragachtige vezeltjes langs de buitenkant.


Merkwaardig genoeg is dit de enige onder de aardsterren die in een mycorrhizasymbiose leeft met Eik-soorten Quercus species of Beuk Fagus sylvatica, de rest zijn allemaal saprofieten.


Vermesting vormt een bedreiging.