Wegedoorn

Rhamnus cathartica

De Wegedoorn Rhamnus cathartica is een struik of kleine boom die bij voorkeur voorkomt op open plaatsen op een kalkhoudende of stenige ondergrond. We vinden de Wegedoorn in bosranden en hoogveenranden.

Het is een tweehuizige struik. Ofwel draagt hij groenige mannelijke bloemen of groene vrouwelijke bloemen. Aan de vrouwelijke exemplaren groeien de vruchten uit tot glanzende zwarte bessen (steenvruchten).


De bloemen trekken veel bijen en zweefvliegen aan. De bloemen worden vooral door insecten bestoven.


De zaden worden ondermeer verspreid door vogels die de bessen eten.  


De bladeren zijn eivormig en tegenoverstaand. De nerven lopen naar de top toe.


Vaak staat deze struik in het gezelschap van zijn broer, het Sporkehout Rhamnus frangula


Het is één van de waardplanten van de vlinders Groentje Callophrys rubi en Sporkehoutspanner Philereme vetulata.


Het is tevens de (belangrijkste) waardplant van de Wegedoornspanner Philereme transversata (vlinder).


Het is met Sporkehout de belangrijkste waardplant van de Citroenvlinder Gonepteryx rhamni.