Wegedoornspanner

Philereme transversata

De Wegedoornspanner Philereme transversata is een zeldzame vlinder die behoort tot de spanners.

De rupsen leven op Wegedoorn Rhamnus cathartica en vermoedelijk ook Sporkehout Rhamnus frangula.