Wegmier

Lasius niger

De Wegmier Lasius niger is een cultuurvolger en ongetwijfeld de algemeenste mierensoort - vooral in de stedelijke omgeving - in Vlaanderen.

Deze mier meet 3 tot 9 mm. Het is een donkerbruine tot bijna zwarte schubmier met een zilverachtig dicht behaard lichaam met daartussen wat langere haartjes. Het steellid tussen het mesosoma en het metasoma vormt een vlakke opstaande schub.


De omvangrijke nesten worden graag in verstoord zand tussen grassen en stenen gebouwd, maar soms construeert deze soort ook aardhopen.


Vrijwel overal zijn de nesten van deze soort te vinden. In de zomer zijn bijna alle gevleugelde mieren die men in de buurt van huis en tuin vindt, gevleugelde mannetjes en wijfjes van de Wegmier. Ze zwermen op warme zomerdagen in juli en augustus meestal net voor een onweer uit, en kunnen op muren en voetpaden een krioelende zwarte massa vormen. Vaak zijn deze bruidsvluchten voor sommigen aanleiding om ze te bestrijden. Deze bruidsvluchten zijn maar van korte duur en vaak zelfs wonderlijk om te aanschouwen.  


Tijdens de stichtingsfase van een kolonie zijn er meestal meerdere koninginnen die vreedzaam samenwerken.


Op een bepaald moment, wanneer er voldoende werksters (van meerdere wijfjes) aanwezig zijn, heeft in het nest een kleine veldslag plaats tot er één koningin overblijft. Deze stammoeder zal vanaf nu alleen instaan voor de verdere opbouw van de kolonie in wording. Onder optimale voorwaarden, waarbij de weersomstandigheden en een ruim en gevarieerd voedselaanbod zeer belangrijk zijn, kan de kolonie na enkele jaren tot 10.000 werksters tellen.


De larven spinnen vóór de verpopping een cocon. Het voedsel van de larven bestaat in eerste instantie uit uitscheiding van bladluizen of wortelluizen.  


Deze worden als koeien “gemolken” en betrommeld en daardoor gestimuleerd tot afgifte van suikerhoudende uitscheidingen. Niet zelden overkoepelen de werksters mierenkolonies om ook het “vee” te beschermen tegen vijanden.


De Wegmier komt overal voor, behalve in te natte of extreem droge milieus.


Waar de soort talrijk aanwezig is, duidt dit op verstoring van de bodem door menselijke activiteiten. Een toename van het aantal nesten in een gebied staat gelijk met een verhoogde menselijke invloed of wijst erop dat de dynamiek van het gebied toeneemt. In de zomer is de Wegmier soms ook binnenshuis aan te treffen.


Nesten van de Wegmier zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de rupsen van het Heideblauwtje Plebejus argus.