Weidebeekjuffer

Calopteryx splendens

De Weidebeekjuffer Calopteryx splendens is een beekjuffer met een vleugelspanning tot 7 cm.

Deze soort is te zien van mei tot september (met een piek in juni en juli), meestal langs grotere, rustig stromende tot bijna stilstaande beken en kleine en middelgrote rivieren. De soort is gebonden aan enige stroming van het water.


De waterkwaliteit moet matig tot goed zijn, er moeten drijvende en ondergedoken waterplanten aanwezig zijn en de waterloop moet zonbeschenen zijn.


Het mannetje heeft een brede, donkerblauwe band in de vleugels en een witte achterlijfspunt.


De basis van de vleugels (ongeveer de eerste helft) en het uiterste topje van de vleugels zijn niet blauw gekleurd.


Het vrouwtje heeft een metaalgroen borststuk en achterlijf en de vleugels zien er groenachtig uit. Het vrouwtje heeft geen blauwe band in de vleugels.


Het vrouwtje vindt door de kleur van de achterlijfspunt een paringspartner van de juiste soort.


Mannetjes zijn sterk gesteld op het territorium, dat slechts enkele vierkante meter groot is. Ze jagen concurrerende soortgenoten weg.


De nimf heeft kieuwbladen met in het midden een lichte dwarsband; het middelste blad is breder dan de buitenste twee.  Ze leeft tussen ondergedoken wortels van bomen langs de oever. Ze overwintert twee maal.


Door een verbeterende waterkwaliteit neemt deze soort op veel plaatsen weer toe.


Er kunnen zwervende individuen worden aangetroffen in allerlei biotopen zoals visvijvers en kleiputten.