Weidedoflijfje

Melanogaster hirtella

Het Weidedoflijfje Melanogaster hirtella  is een algemeen voorkomende zweefvlieg. Het mannetje heeft een duidelijk behaard achterlijfsuiteinde. Vooraan de borststukrug heeft het mannetje lichte haartjes. Het vrouwtje heeft een grijsachtige beharing op de borststukrug. De zweefvlieg heeft een lengte van 6 tot 8 mm.

De soort vliegt van half april tot eind juni.


Deze zweefvlieg bewoont vochtige graslanden en andere open plaatsen nabij (matig) voedselrijk, stilstaand of langzaam stromend water. In het voorjaar bezoekt deze zweefvlieg vaak bloeiende struiken, ook in bossen. De vlieg bevindt zich meestal op bloemen die zich niet ver van water bevinden.


De eitjes worden afgezet aan de onderzijde van boven het water hangende vegetatie. De larven leven langs oevers in voedselrijke modder met plantenwortels. Ze doorboren voor hun zuurstofvoorziening wortels van verschillende water- en oeverplanten.


De overwintering gebeurt als larve. De verpopping vindt in het voorjaar plaats op planten vlak boven het wateroppervlak.