Weidehommel

Bombus pratorum

De Weidehommel Bombus pratorum is een zeer algemene hommel. De koningin meet tot 17 mm, de werkster tot 14 mm en het mannetje tot 13 mm.

De koningin heeft een kort gezicht. De kop is zwart behaard. Het borststuk heeft een heldergele kraag. Het achterlijf heeft een heldergele band over tergiet 2. De achterlijfspunt is oranjerood. 

Bij de werkster is de kop zwart behaard. Bij deze werkster ontbreekt de heldergele kraag vaak of is deze slechts vaag zichtbaar. De rode achterlijfspunt is smal.

Het mannetje heeft een gedrongen uiterlijk. De kop is overwegend geel behaard. De kraag loopt ver door. De gele band op tergiet 2 van het achterlijf loopt soms ook over tergiet 1 en de achterkant van het borststuk. De achterlijfspunt is oranje.

De tong is kort.


Deze hommel komt van eind februari tot begin september (soms 2 generaties) voor in open landschappen, langs bosranden, in graslanden en in tuinen. De hommel vliegt weinig in zeer open landschappen met een lage vegetatie. In het stedelijke gebied is het één van de algemeenste hommels.


Reeds vroeg in het voorjaar vliegt de jonge koningin op vroeg bloeiende planten zoals Wilg-soorten Salix species en bolgewassen. Het nest wordt in de grond gebouwd of bovengronds in boomholtes of in oude vogel- of zoogdiernesten. De jonge koningin slaat een voorraad stuifmeel op in een soort waspotten. Uit de eerste eitjes worden onvruchtbare werksters geboren. Naarmate het voedselaanbod groter wordt, worden de geboren werksters groter en uiteindelijk, vanaf ongeveer begin juli, worden er ook vruchtbare werksters geboren, die zelf ook eitjes gaan leggen. Eind juli sterft de oude koningin en valt de staat, die tot 150 dieren kan tellen, weer uiteen. Jonge, bevruchte koninginnen, overwinteren en zullen het volgend voorjaar een eigen staat oprichten.


Deze hommel breekt in via “bijtgaatjes” bij bloemen om met de korte tong bij de nectar te komen. De hommel wordt gezien op Gewone Smeerwortel Symphytum officinale, Rode Klaver Trifolium pratense, Dauwbraam Rubus caesius, Knopig Helmkruid Scrophularia nodosa, Wilgenroosje Chamaenerion angustifolium, Hondsdraf Glechoma hederacea, Gewone Brunel Prunella vulgaris, Blauwe Bosbes Vaccinium myrtillus, Braam Rubus fruticosus, Rode Ribes Ribes sanguineum, Sporkehout Rhamnus frangula, Winterbloeiende Heide Erica carnea, Beemdooievaarsbek Geranium pratense, Madeliefje Bellis perennis, Slangenkruid Echium vulgare, Veldhondstong Cynoglossum officinale, Sneeuwbes Symphoricarpos albus en diverse tuinplanten. De hommel voedt zich verder met sap van Berk-soorten Betula species, honingdauw op fruitbomen en de extra-florale bladnectar van Laurierkers Prunus laurocerasus.


Deze hommel is de gastheer voor de Vierkleurige Koekoekshommel Bombus sylvestris en de Gewone Koekoekshommel Bombus campestris .