Weidekervel

Silaüm silaüs

De Weidekervel Silaüm silaüs is een plant die afkomstig uit zuidelijke streken en die het liefst groeit op de plaatsen waar rivierklei wordt bedekt met een laagje zand. We vinden deze soort op dijken, vochtige weilanden, uiterwaarden, zoetwatergetijdengebieden en natte bermen. De plant draagt van juni tot september gele schermbloemigen. De bloemkroon heeft 5 tot 10 stralen.

Het is een stijve, tamelijk kale plant met drie- tot viervoudig geveerde wortelbladeren met fijn gezaagde slippen. De bovenste bladeren zijn enkelvoudige of enkel geveerde bladeren. De vruchtjes zijn geribd. De wortel is een penwortel. De plant wordt door vee gemeden.  

Deze soort zal zich in de toekomst bij hevige regenval sneller via het water kunnen verspreiden.