Weidelangpootmug

Tipula paludosa

De Weidelangpootmug Tipula paludosa is een weinig kieskeurige muggensoort.

De larven (emelten) voeden zich met plantenwortels in gazons, voetbalvelden en moestuinen en kunnen in hoge dichtheden voorkomen. Ze worden dan ook als schadelijk beschouwd door de land- en tuinbouw.

Omstreeks oktober zet het vrouwtje ongeveer 300 eitjes af. De larven die daaruit voortkomen, overwinteren halfvolgroeid.

Tegen de zomer neemt de groeisnelheid af. In augustus gaan de larven het popstadium in. Dit stadium duurt ongeveer 10 dagen.

Deze langpootmug heeft 6 lange poten, 2 vleugels en een achterlijf dat doorgaans enkele cm groot is. Deze mug kan niet steken ondanks de puntige legboor van het vrouwtje. De volwassen langpootmug kan met de eenvoudige monddelen enkel vocht en nectar opnemen. Het vrouwtje zet 95 % van de eitjes af binnen de 12 uur na het uitsluipen (uit de pop).

Gemiddeld sterft deze soort binnen een dag of twee na het uitkomen.

Langpootmuggen vervullen een belangrijke rol in de natuur.

Zowel de mug als de larven dienen als een belangrijke voedselbron voor andere dieren.  Vooral Spreeuwen voederen hun jongen met grote hoeveelheden emelten.

Verdroging kan de aantallen fors doen afnemen. Regen kan als een trigger werken voor het uit de pop komen van deze soort.