Weideputkopje

Baryphyma pratense

Het Weideputkopje Baryphyma pratense is een dwergspin die vooral gekend is van allerlei moerassige situaties, maar ook van natte weilanden (onder invloed van kwel) en gemengde loofbossen. Aan de kust wordt ze gevonden in ongemaaide duinpannen met een goed ontwikkelde strooisellaag.  

Volwassen spinnen worden gezien in de periode maart tot juli.