Weideschaduwwants

Lygus pratensis

De Weideschaduwwants Lygus pratensis behoort tot de blindwantsen.

De volwassen wants meet 3 tot 6 mm en kan zowel groen, bruin als rood zijn. De wants heeft een driehoekig schildje op de rug. De wants is plat en ovaalvormig. De ogen en de poten zijn rood.

Deze wants komt vooral voor in bosranden, houtwallen en wegbermen.

De soort voedt zich met plantensap en nectar.

De volwassen wantsen overwinteren in de strooisellaag of onder de schors van bomen.

Deze diertjes worden als een plaaginsect beschouwd omdat ze plantensappen zuigen van vooral kruidachtige planten. De vrouwtjes leggen de eitjes in de planten. De nimfen voeden zich met plantensappen.

Vooral in de kasteelt (paprika) kan deze wants veel schade aanrichten omdat de wants in deze omgeving niet met natuurlijke vijanden te maken krijgt. De schade is zichtbaar als gekrulde bladeren, misvormingen en verkleuringen. Door de warme omgeving in de kas kent deze wants meerdere generaties per jaar.

Sluipwespen van het genus Peristenus zijn de natuurlijke vijanden van de Weideschaduwwants. Ze zoeken actief naar de nimfen om er een eitje in te deponeren. De sluipwesplarve eet de nimfe vervolgens van binnenuit op.