Weidevlekoog

Eristalinus sepulchralis

De Weidevlekoog Eristalinus sepulchralis is een zweefvlieg waarbij in het bijzonder de ogen opvallen. Ze zijn geel wit met donkere vlekjes. Het achterlijf is bij het vrouwtje grotendeels glimmend; bij het mannetje zijn er grote, doffe delen. De achterpoten zijn gekromd. Deze vlieg meet 7 tot 11 mm.

Het is een zeer algemene zweefvlieg die van begin april tot half september voorkomt in diverse open, zonnige biotopen.

Meestal is er water in de buurt. Soms wordt de vlieg in tuinen opgemerkt. In het noorden van zijn verspreidingsgebied (vanaf Centraal Frankrijk) vertoont deze zweefvlieg een sterke binding met brakke milieus. In het zuiden is zijn keuze diverser.


De vlieg bezoekt vaak bloemen zoals onder meer de Gewone Berenklauw Heracleum sphondylium.


De eieren worden afgezet aan of in het water, vooral op rottend plantenmateriaal. De larve ontwikkelt zich in ondiep stilstaand water dat rijk is aan rottend organisch materiaal, zoals modderpoelen, rijkbegroeide slootkanten en koeienmest.

De verpopping vindt op een droge plek plaats. De vlieg overwintert als larve.