Welriekende Ganzenvoet

Dysphania ambrosioides

De Welriekende Ganzenvoet Dysphania ambrosioides komt van oorsprong uit Midden- en Zuid-Amerika. Deze plant wordt als kruid en medicinaal gewas gekweekt en ontsnapt geregeld uit tuinen. Vooral vroeger kon de plant zich verspreiden doordat er onbedoeld zaadjes van deze plant in zaaigoed staken. Tegenwoordig komt de plant wereldwijd voor in de tropische, subtropische en gematigde klimaatzones.

Reeds in de vorige eeuw werd deze plant sporadisch aangetroffen in stedelijk gebied. Sinds het begin van deze eeuw wordt deze warmteminnende plant meer en meer aangetroffen.           

In warme, droge zomers ontstaat er een grotere oppervlakte aan de voor deze plant geschikte biotopen onder de vorm van droogvallende rivieroevers en open plekken in verdroogde vegetaties.

Olie die uit de plant wordt gewonnen (chenopodium-olie) wordt als ontwormingsmiddel gebruikt (ook in de diergeneeskunde). Overdosering kan tot dodelijke vergiftiging leiden.