Welriekende Nachtorchis

Platanthera bifolia

De Welriekende Nachtorchis Platanthera bifolia is een plant die we aantreffen op vochtige, venige graslanden, op natte heide, in duinvalleien en in moerassen en een humeuze bodem. De plant heeft een voorkeur voor graslanden.

Deze orchidee wordt tot 50 cm hoog en bloeit in juni en juli met witte of gele bloemen die in een aar staan. De bloemen geuren alleen ’s nachts. De bladeren zijn lancetvormig. De plant heeft 2 wortelknollen.


Vlinders zoals Groot Avondrood Deilephila elpenor en Kolibrievlinder Macroglossum stellatarum worden aangetrokken door de geur van de bloemen die lijkt op die van Lelietje-van-Dalen Convallaria majalis. Ze hangen in de lucht terwijl ze nectar zuigen met hun lange roltong.


De soort is gevoelig voor vermesting, het verdwijnen van extensief gebruikte graslanden en het verdwijnen van overgangen van verlandingen naar graslanden of veentjes.