Welriekende Salomonszegel

Polygonatum odoratum

De Welriekende Salomonszegel Polygonatum odoratum is een plant die in mei en juni bloeit met witte buisvormige bloemen. De bloemen staan alleen of in trossen en hebben een aangename zoete geur. De bladeren zijn langwerpig en ongesteeld. De plant heeft een wortelstok. Ze groeit vooral op een kalkhoudende zandgrond in bossen en veel in de duinen.

De bloemen worden bezocht door hommels. De blauwzwarte bessen worden gegeten door vogels, die hiermee de zaden verspreiden.


De bessen zijn voor de mens zeer giftig. Inname ervan leidt bij de mens tot braken, maag- en darmontsteking en buikloop.


Deze plant is de waardplant van de Slanke Groenuil Actebia praecox. Deze vlinder behoort tot de uiltjes. Ook deze soort komt vooral in de duinen (kuststreek) voor.  

Het Salomonsstromabekertje Stromatinia rapulum groeit op de wortelstokken van de Welriekende Salomonszegel op kalkrijk zand aan bosranden en in struwelen en graslanden in de duinen.