Wespreus

Volucella inanis

De Wespreus Volucella inanis is een vrij kleine Volucella-soort met brede, gele banden op het achterlijf. De borststukrug is zwart. Het tweede buikplaatje is geel. Deze zweefvlieg meet 14 tot 16 mm.

Deze zeer zeldzame soort vliegt van half mei tot half september op open plekken in bossen en langs bosranden.

Trekkende exemplaren kunnen ook op andere plaatsen worden aangetroffen.


De vliegen zijn vaak te vinden op de bloemen van Gewone Berenklauw Heracleum sphondylium en Braam Rubus fruticosus.  


Het vrouwtje legt eitjes nabij de nesten van de Hoornaar Vespa crabro. Het nest zelf wordt hierbij niet betreden. De eitjes worden afgezet op enkele centimeter van de ingang van het ondergronds of bovengronds wespennest. Als het vrouwtje met de wespen in contact komt, wordt ze doodgestoken.   


Na het uitkomen begeven de larven zich in het nest en voeden zich met uitscheidingen van de wespenlarve. Nadat de wespenlarve een cocon heeft gesponnen, vervelt de zweefvlieglarve naar het laatste larvenstadium, waarna deze larve inbreekt in de cocon en de wespenlarve leeg zuigt. Vervolgens verlaat de larve het nest om in de bodem te verpoppen.