Wielewaal

Oriolus oriolus

De Wielewaal  Oriolus oriolus komt van eind april tot september bij ons voor.

Hij heeft een lengte van 24 cm. Het mannetje heeft een gele romp en zwarte vleugels en staart. De vleugels en de staart hebben ook gele vlekken. Het vrouwtje is meer groenachtig. De roep van deze vogel is een karakteristiek “dududelutjoho”.

Deze vogel maakt een goed verborgen nest in een takvork in een hoge boomkruin.


Populieren Populus species genieten de voorkeur als nestboom. Het nest is schepnetvormig en bestaat uit gevlochten grashalmen en bastvezels.


Het vrouwtje legt in mei of juni 3 tot 5 rozewitte eieren met zwarte vlekjes. Deze eieren worden in 2 weken uitgebroed.

Mannetje en vrouwtje broeden en voeden de jongen. Twee weken later verlaten de jongen het nest.


De Wielewaal bewoont vooral oude loofbossen met een rijke structuur, bomenrijen in open landschap en ook boomgaarden en parken.


Hij vertoeft meestal hoog in de boomkruinen. Hij overwintert in Afrika. Soms vertrekt de vogel reeds vanaf juli naar de overwinteringsgebieden.  


In het voorjaar bestaat het voedsel vooral uit grote insecten, waaronder harige rupsen. In de zomer worden vooral vruchten gegeten, waarbij een voorkeur uitgaat naar de vruchten van Zoete Kers Prunus avium.


De afname in ons agrarisch landschap is voor een deel te wijten aan het verlies van geschikte broedgebieden zoals hoogstamboomgaarden en houtwallen. De afname in bossen is mogelijks te wijten aan verdroging.


De oorzaken van de afname zullen ongetwijfeld ook te vinden zijn in een ongunstiger voedselsituatie, een verslechterde toestand in de overwinteringsgebieden en de verhoogde mortaliteit tijdens de trek door de jacht.