Wijdbloeiende Rus

Juncus tenageia

De Wijdbloeiende Rus Juncus tenageia groeit in open pioniersituaties op vochtig tot nat, meestal voedselarm zand of lemig zand.

Deze zeldzame soort groeit vaak op zure bodems.