Wijngaardslak

Helix pomatia

De Wijngaardslak Helix pomatia is een zeldzame landslak met een groot en rond roomwit tot geelbruin huisje. Het huisje kan tot 5 cm breed en 5 cm hoog worden. Deze slak is daarmee de grootste landslak die in Vlaanderen en Nederland voorkomt. Het lichaam is geelgrijs en gegroefd.

Deze slak bewoont kalkrijke streken en komt van maart tot oktober voor in warme bosjes, duinrandgebieden, onder struikgewas, op weinig verstoorde, grazige plaatsen en in cultuurgebieden zoals wijngaarden met muurtjes van veldkeien en langs holle wegen.


Het is een tweeslachtige slak. Het is geen echte bossoort, maar deze slak prefereert wel de aanwezigheid van bos in combinatie met mantel- en zoomvegetaties en ruigten.


Deze slak kan tot 8 jaar oud worden in vrijheid.


Net als de meeste slakken is ook deze soort hermafrodiet. Hij heeft zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen.

De slakken zoeken een partner en bevruchten elkaar wederzijds.  


Na de paring maakt deze slak een holletje in de grond waarin tot 50 eitjes worden gedeponeerd. De slak heeft bodems nodig met een losse structuur om de eieren in af te zetten. De eitjes zijn omgeven door een kalkschaal. Ze komen omstreeks september uit. De jonge slakjes vreten zich tegen dat de winter aanbreekt helemaal vol.


De Wijngaardslak heeft, net als andere slakken trouwens, een tong die fungeert als een soort rasp.  


De soort is gevoelig voor chemische bestrijdingsmiddelen.