Wikkebij

Andrena lathyri

De Wikkebij Andrena lathyri is een zeldzame, solitair levende zandbij. Deze bij meet 13 à 14 mm.

Het vrouwtje heeft een bruin behaard borststuk met tamelijk lange haren.Het achterlijf draagt witte haarbandjes op de kale, doffe tergieten 2 tot 4. Het laatste tergiet is oranjerood. Het vrouwtje heeft oranje verzamelharen. 

Het mannetje is moeilijk van andere soorten te onderscheiden.


Het is een oligolectische soort met een voorkeur voor Wikke-soorten (vooral Heggenwikke Vicia sepium, Vogelwikke Vicia cracca en Smalle Wikke Vicia sativa) en Lathyrus-soorten zoals Veldlathyrus Lathyrus pratensis. De bij vliegt van eind april tot eind juni.


Deze zandbij komt voor op open, droge en warme gebieden, zoals droge, warme graslanden, dijken en spoordijken, braakliggende terreinen en bosranden en nestelt in lemige of zanderige grond.  


Het gedeeltelijk maaien van de opslag van Braam Rubus fruticosus in ruige gebieden kan gunstig zijn voor deze bij omdat de Heggenwikke zich dan beter kan uitbreiden.