Wilde Akelei

Aquilegia vulgaris

De Wilde Akelei Aquilegia vulgaris is een plant die alleen verwilderd voorkomt in bossen en struikgewas op een vochtige, voedselarme, basische bodem. Deze plant wordt veel in tuinen gekweekt en vaak komen ook gekweekte vormen van deze soort verwilderd voor.

Op buitenplaatsen komt deze soort als stinzenplant voor.


De plant bloeit van mei tot juli met dieppaarse, roodpaarse of witte bloemen.


De bladeren zijn lancetvormig of dubbel geveerd. De plant bezit een wortelstok.


Vooral de zaden van deze plant zijn giftig voor de mens door het aanwezige blauwzuur. Inname leidt tot prikkeling, maagpijn, braken, buikloop, gevoelloosheid, hartverzwakking en huidontsteking.


De bestuiving gebeurt door hommels.   


Vermesting doet deze plant verdwijnen.


Het is één van de waardplanten van de Akelei-uil Lamprotes c-aureum.