Wilde Eend

Anas platyrhynchos

De Wilde Eend Anas platyrhynchos is een eend met een lengte van 49 (vrouwtje) tot 57 cm (mannetje).

Het mannetje heeft een glanzend groene kop, een gele snavel, een witte halsring, een bruinrode borst en een zwarte staart.  Het vrouwtje is bruin met een blauwe spiegel en een oranjebruine snavel. Tijdens de broedtijd zorgen de bruine schutkleuren voor meer bescherming tegen predatoren. Een ruiend mannetje ziet eruit als een vrouwtje, maar dan met een gele snavel. De zwempoten zijn voorzien van vliezen en staan ver naar achteren, zodat de eend op het land een schommelende gang vertoont.


Deze eend bewoont allerlei wateren. Ze grondelt met de brede snavel het wateroppervlak af op zoek naar kleine plantaardige en dierlijke organismen.


Er bestaat bastaarden van deze soort met witte exemplaren. Losvliegende park-eenden zorgen op grote schaal voor een genetische vervuiling door de talrijke kruisingen.


Het nest wordt gemaakt van plantendelen, in de buurt van water onder struikgewas, in oevervegetatie of soms ook bovenop knotwilgen.


De paring wordt meestal ingeleid door een minutenlang wederzijds kopknikken.


In maart-april legt het vrouwtje 7 tot 11 eieren, die zij alleen bebroedt.    


Deze soort is een zeer algemene broedvogel. De soort trekt ten dele weg, maar er zijn ook talrijke wintergasten.


Er worden vaak nesten van deze eend vertrappeld of uitgemaaid.


Buiten een broedende eend die soms door een Vos Vulpes vulpes gepakt wordt, hebben volwassen eenden weinig te lijden van predatoren (Havik, Blauwe Reiger, Snoek, ratten, Zwarte Kraai, marterachtigen).


Er kan een grote sterfte onder de Wilde Eenden optreden als gevolg van een besmetting door botulisme.


De jacht op en de bestrijding van de Wilde Eend zorgen voor ernstige verstoringen van andere watervogels.

Wilde Eenden kunnen vraatschade veroorzaken aan granen, maïs, peulvruchten, spinazie, sla en andijvie. Vroege teelten vormen vaak het eerste “verse” groen na de winter en oefenen een grote aantrekkingskracht uit op Wilde Eenden.

Alternatieve afweermiddelen kunnen hier een oplossing bieden.