Wilde Gagel

Myrica gale

De Wilde Gagel Myrica gale is een achteruitgaande plant die groeit op vochtige, zure, veenachtige standplaatsen op heide, hoogveen, laagveen en in moerasbossen en kalkarme duinen. Vaak groeit deze plant op de overgang van Dophei-vegetaties naar open water (vennen, beekdalen). Het gaat dikwijls om iets voedselrijkere plekken.

De zandige bodem is sterk humeus tot venig en nat.


Het is een tweehuizige struik, die bloeit voordat de bladeren verschijnen. Deze bloei valt in april en mei. De bloemblaadjes zijn gereduceerd zodat de bloemen een katjesachtig uitzicht hebben. De vrouwelijke katjes zijn roodachtig; de mannelijke katjes groen. Het stuifmeel wordt via de wind verspreid. De bladeren zijn grijsgroen en langwerpig. De vruchten zijn steenvruchten. Deze vruchten kunnen via het water worden verspreid. Bloemen, takken en bladeren zijn bezet met harskliertjes die een sterke Eucalyptus-achtige geur verspreiden. De plant vormt uitlopers. De achteruitgang van deze soort is te wijten aan de aantasting van de leefgebieden, biotoopvernietiging en vermesting.


Het is één van de waardplanten van de vlinders Gewone Heispanner Ematurga atomaria, Wolfsmelkuil Acronicta euphorbiae en Roodbandbeer Diacrisia sannio.


Vaak vinden we de Gerande Oeverspin Dolomedes fimbriatus in de nabije omgeving van deze plant.