Wilde Kardinaalsmuts

Euonymus europaeus

De Wilde Kardinaalsmuts Euonymus europaeus groeit vooral in duinen en langs grote rivieren, ook in loof- en gemengde bossen op een lemige, tamelijk vochtige, voedselrijke en kalkrijke grond.  

Deze struik bloeit in mei en juni met groenig gele bloemen die in trossen staan. De plant wordt gekenmerkt door de vierlobbige rode zaaddoosjes in de vorm van een “kardinaalsmuts”, met binnenin oranje gekleurde zaadjes. De bladeren zijn tegenoverstaand, dun en spits en kleuren in de herfst rood.

De bloemen worden bezocht door vliegen en kevers. De zaden worden graag gegeten door vogels (zoals Roodborst, Spreeuw en mezen), die zo de plant verspreiden.

Vooral deze zaden zijn zeer giftig voor de mens. De rest van de plant is trouwens ook giftig voor de mens.

Inname van de plantendelen leidt bij de mens tot braken, buikkramp, buikloop en sufheid.  

Door de rijkelijke wortelgroei houdt deze struik zich staande, ook op plaatsen met veel konijnenvraat.

De struik wordt vaak kaalgevreten door de Kardinaalsmutsstippelmot Yponomeuta cagnagella. De struik wordt ingepakt in een dik zilverkleurig spinsel. Als het warmer wordt, komen de eitjes snel uit en krioelt het in de spinsels van de rupsen.
Daarna blijft er weinig van de bladeren over. De boom herstelt zich snel na het verdwijnen van de rupsen.

De Kardinaalsmutsvuurzwam Phylloporia ribis forma euonymi groeit aan de stamvoet van de levende Wilde Kardinaalsmuts.