Wilde Kat

Felis silvestris

De Wilde Kat Felis silvestris is uiterst zeldzaam in Vlaanderen.

Het is een roofdier van 80 cm lang met een staart van 40 cm lang. Deze kat heeft een lange vacht met zwarte of geelgrijze strepen en een zwartgeringde stompe staart.


De soort is groter dan de verwilderde huiskatten. Hij is actief gedurende de schemering en de nacht. Bij normaal licht zien

Wilde Katten even goed als mensen, maar in de schemering en ’s nachts zien ze veel beter. Hun ogen zijn 6 maal gevoeliger voor licht met een korte golflengte, dus de blauwachtige nachtkleuren. In het kattenoog ligt er achter het netvlies een laag die men het “tapetum lucidum” noemt. Deze laag kaatst het binnenvallend licht terug en prikkelt daarmee extra de zintuigcellen.  


De Wilde Kat verblijft in holle bomen, rotsspleten of verlaten holen van de Das of de Vos.


De soort is trouw aan één partner. Jaarlijks in april-mei heeft het vrouwtje een worp van 3 tot 5 jongen. De draagtijd bedraagt 65 dagen. De jongen worden gedurende een maand gezoogd en daarna met vlees gevoed.


Na circa 5 maanden zijn de jongen onafhankelijk. Vijf maanden later zijn ze volgroeid. De Wilde Kat kan een leeftijd bereiken van 12 jaar. De prooien van dit dier bestaan uit jonge hazen, jonge konijnen en kleinere kruipende dieren, die ’s avonds en ’s nachts worden beslopen. Deze soort houdt van gebergten en zonnige plekken in open bosgebieden.


De Wilde Kat bewoont vooral naaldbossen, minder vaak gemengde bossen en komt vooral voor in heuvellandschappen.

Voor de Wilde Kat is de aanwezigheid van grote, structuurrijke boscomplexen met voldoende beschutting onder struiken en omgevallen dode bomen, in combinatie met gevarieerde, open cultuurlandschappen (grasland met hagen en houtkanten) belangrijk.

De populatie van dit dier heeft zich in de Eifel (Duitsland) gedurende de afgelopen decennia verveelvoudigd met alleen al in de Noord-Eifel een geschat aantal dieren (in 2008) van circa 250.

De kans was dus groot dat de dieren zich vanuit de Eifel via Wallonië of Nederland naar Vlaanderen zouden verplaatsen.  Er is een recent gerapporteerde aanwezigheid van de Lynx in Vlaanderen (2020).

In Vlaanderen is de jacht met het geweer op verwilderde katten verboden. In Nederland is het mits vrijstelling nog toegestaan aan jagers om verwilderde katten af te schieten. Doordat jagers het verschil niet kennen of tijdens de jacht het verschil niet zien tussen verwilderde katten en exemplaren van de beschermde Wilde Kat zijn al verschillende Wilde

Katten door Nederlands jagers “per vergissing” doodgeschoten.