Wilde Liguster

Ligustrum vulgare

De Wilde Liguster Ligustrum vulgare is een struik die in het wild vooral groeit in open bossen, bosranden, bosschages, hagen, op een kalkrijke bodem en bij voorkeur in het volle licht op droge plaatsen. Hij is afkomstig uit Zuid-Europa, maar is reeds langs ingeburgerd.  

Hij bloeit in juni en juli met witte bloempluimen. De bladeren zijn leerachtig en langwerpig. Ze staan ver uiteen en hebben een gladde rand. De Wilde Liguster is bladverliezend. Hij behoudt zijn bladeren wel meestal tot de nieuwe bladeren uitkomen.


De vruchten zijn ronde, glanzende zwarte steenvruchten (bessen). Hij heeft een rijk vertakt wortelstelsel dat kan gebruikt worden voor het vastleggen van de grond.


De struik werd in het verleden ook veel aangeplant. In hagen wordt tegenwoordig bijna alleen de zogenaamde Haagliguster Ligustrum ovalifolium met bredere en grotere bladeren aangeplant.


Het is een zeer goede nectar- en stuifmeelplant die vooral dagvlinders, hommels, zandbijen, behangersbijen en Honingbijen Apis mellifera aantrekt.


Deze plant is één van de waardplanten van de vlinders Doodshoofdvlinder Acherontia atropos, Agaatvlinder Phlogophora meticulosa, Schedeldrager Croniophora ligustri en Ligusterpijlstaart Sphinx ligustri.